Sihtasutus Eesti Represseeritute Abistamise Fond (lüh SA ERAF) on määramata ajaks asutatud eraõiguslik juriidiline isik. Fond on asutatud 2006. aastal jõustunud represseeritud isiku seadusest lähtuvalt. Fondi tegevuse eesmärgiks on „Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse” alusel represseerituks või represseerituga võrdsustatud isikuks (edaspidi represseerituks) tunnistatud isikute abistamine ning represseeritute mälestuse jäädvustamine riiklike ja muude sihtotstarbeliste vahendite sihipärase ning koordineeritud kasutamise kaudu.

Sihtasutuse asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik

Fondi asutajaliikmed on kolm kannatanute ja vastupanuvõitlejate organisatsiooni: Eesti Endiste Poliitvangide Liit, Eesti Vabadusvõitlejate Liit ja Eesti Memento Liit.

Fondi juhtorganid on 5-7 liikmega nõukogu ja kahe liikmega juhatus. Juhatus juhib ja esindab sihtasutust.

Fondi vahendite kasutusalaks on:

  • Represseeritute organisatsioonide tegevuse toetamine. Praegu on fondilt toetust saanud 10 organisatsiooni kui soodustatud isikud.
  • Represseeritute mälestuse jäädvustamine: uurimistööd vabadusvõitluse ja represseerimise teemadel, mälestusmärkide ja memoriaali rajamine, kalmistute eest hoolitsemine, raamatute ja muude trükiste väljaandmine, näituste korraldamine ja rahvuslike tähtpäevade tähistamine.

© 2020-2022  Sihtasutus Eesti Represseeritute Abistamise Fond