Raamatud

Raamatu autor Vadim Makšejev sündis 1925. aastal Sankt-Peterburgis, kuid kogu lapsepõlve elas Eestis. Tema vanemad olid aadlisoost vene emigrandid, kes leidsid varjupaiga Eestis.

Rahulik lapsemaailm kisti puruks varahommikul 14. juunil 1941, kui kolmes Balti riigis lahutati tuhanded perekonnad—vahistatud mehed saadeti Põhja-Uraali vangilaagritesse, aga nende abikaasad koos laste ning vanavanematega Venemaale sundasumisele Siberi karmide elutingimustega põhjapiirkondadesse. Isa Nikolai Makšejev hukkus juba novembris 1941 Stupino vangilaagris. Ema Olga Makšejeva ja 6-aastane õde Svetlana surid nälga sundasumisel Volkovo külas Narõmi soode piirkonnas vähem kui aasta pärast isa surma. Sundasumisel Tomski oblastis elas Vadim Makšejev enam kui 20 aastat, millest 14 aastat oli ta nn erikontingendi nimekirjas, st kohaliku komandantuuri pideva järelevalve all.

Paljud autori jutustustest ja novellidest on autobiograafilised ning seotud Eestiga. Sundasumisel süütult kannatanud ja hukkunud inimeste saatust kirjeldab autor sügava inimliku valuga. Novellis "Äikese eel" on Vadim Makšejev meisterlikult esitanud tõsielu faktide kaudu ajaloolise tõe 1940. aasta juunipöörde organiseerijatest.

Vadim Makšejev
DAMOKLESE MÕÕK
ISBN 978-9949-9842-2-0
KIRJASTUS VALGE RAAMAT
ILMUMISAASTA 2018


Käesolev raamat ei ole tavaline mälestuste raamat Siberi lastekodu eesti lastest. See on ainulaadne ja aastakümneid kestnud uurimistöö tulemusena valmis saanud raamat 14. juunil 1941 Eestist küüditatud virulaste saatusest. Narvast 7-aastasena Siberis nälgides paljude surmade tunnistajaks olnud ning pärast ema surma orvuna Aipolovo lastekodusse saadetud Kalju Tuulik puutus seal kokku väga mitmest rahvusest saatusekaaslastega. Pääsenud tänu omapoolsele algatusele ja sugulaste otsingutele 1946. aasta oktoobris kodumaale tagasi, tuli temal siin täiendavalt läbi elada kõik need raskused, mida meiesugustele rahvavaenlaste lastele nõukogude diktatuurivõim kogu eluks kaela määris.

Kalju kogus sahtlisse mälestusi ning otsis ja kohtus endiste Siberi lastekodu lastega veel enne, kui 25. märtsil 1989 Memento organisatsiooni loomisega sai alguse sõna otseses mõttes üldrahvalik liikumine Eestis kommunistide kuritegude väljaselgitamiseks.

Kalju Tuulik
LAPSE KODUST LASTEKODUSSE
ISBN 978-9949-9842 3 7
KIRJASTUS VALGE RAAMAT
ILMUMISAASTA 2018


Raamat sisaldab kolme autori uurimistöid viiskümmend aastat kestnud okupatsioonide perioodi kahjudest ja kaotustest, mis said osaks Eesti riigile ja rahvale. Lisatud on lühike ülevaade omaaegse riikliku komisjoni ja tema õigusjärglase sihtasutuse Valge Raamat uurimistöödest.

Jaak Haud, Anto Raukas, Vello Salo, Peep Varju
EESTI OKUPATSIOONIKAHJUD JA INIMKAOTUSED
ISBN 978-9949-882-94-6
KIRJASTUS VALGE RAAMAT
ILMUMISAASTA 2018


See raamat on kirjutatud süütult hukkunud Eesti laste mälestuseks. Nende mitme tuhande mälestuseks, kes nälgisid, piinlesid, haigestusid, põgenesid surma eest ja hukkusid mõõtmatu Venemaa Kaug-Põhja ja Siberi karmides elutingimustes. Süüdimõistva otsuse langetamiseks neile ei olnud ühelgi Eesti kodanikul põhjust kohtuorganite poole pöördumiseks. Võimalust selleks ei antud, sest otsuse tegid kuritegeliku kommunistliku impeeriumi NSV Liidu juhid kompartei Keskkomitee ja valitsuse ülisalajase ning rahva eest varjatud ühismäärusega nr. 1299-526 c 14. maist 1941. Sisuline surmaotsus tuhandeile tehti selle dokumendiga korraga kolme Balti riigi hävitamiseks.

Peep Varju
EESTI LASTE KÜÜDITAMINE VENEMAALE 14.JUUNI 1941
ISBN 978-9949-33-127-7
KIRJASTUS VALGE RAAMAT
ILMUMISAASTA 2013


© 2020-2022  Sihtasutus Eesti Represseeritute Abistamise Fond